Archiwalia rodzinno – majątkowe i kolekcje
w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku             
[katalog wystawy >>]

Od 30 maja 2007 r. w budynku archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4 czynna jest wystawa pt. „Archiwalia rodzinno – majątkowe i kolekcje
w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku".

W zbiorach Archiwum pojawiło się już szereg cennych materiałów archiwalnych przekazanych przez osoby prywatne. W latach osiemdziesiątych XX wieku pozyskano
np. materiały od Marii Czułajewskiej, Eugenii Homanowej i Marii Kolendo. Dokumenty stanowią szczególnie cenne źródło wiedzy do dziejów białostockiej oświaty i życia społecznego – politycznego w XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje pamiętnik
Marii Kolendo pisany w latach 1941-1944 i z perspektywy świadka przedstawiający
tragiczne wydarzenia, które miały w tym czasie miejsce w Białymstoku.

Bardzo cenne są akta rodzinne ze wsi Halickie w dobrach Zabłudowskich akta rodziny Twarowskich, które
ze względu na tematykę i chronologię (sięgają XVI wieku) i specyficzny koloryt posiadają dużą wartość poznawczą.

Dokumenty mieszczańskiej rodziny Sakowiczów pochodzące z XVIII i XIX wieku łączy historia trzech pokoleń mieszczańskiej rodziny Sakowiczów z Bielska Podlaskiego. Zespół ten stanowi cenny zestaw akt majątkowych mieszczańskiej rodziny żyjącej na Podlasiu.

Akta gospodarcze majątku Stelmachowo w powiecie wysokomazowieckim, należącego do Aleksandra Kaliksta
hr. Rostworowskiego stanowią one unikalny przykład zespołu materiałów podworskich okresu II Rzeczypospolitej.

Wystawą wspomnianych dokumentów chcemy zachęcić mieszkańców Białegostoku do odwiedzania Archiwum
i korzystania z jego zasobu, ale także do przekazywania dokumentów do Archiwum, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone i po pewnym czasie udostępnione. Cenne archiwalia pozbawione fachowej opieki często giną bezpowrotnie ze stratą dla współczesnych badaczy historii regionalnej, genealogów, studentów czy też uczniów białostockich szkół.

Dokumenty pozostałe do naszych czasów stanowią cenne pamiątki przeszłości, powinniśmy je chronić tak,
aby służyły też tym, którzy przyjdą po nas.

Wystawa została wsparta finansowo przez Pana Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Białegostoku,
dzięki czemu mógł powstać katalog prezentowanych dokumentów.

W naszym serwisie dostępna jest elektroniczna wersja katalogu. Ponadto dostępna jest informacja o publikacji.

Marek Kietliński

[poprzednia strona]