Pobieranie plików

Każdy dokument z naszego serwera można pobrać w formacie  PDF

W przypadku dokumentów PDF zalecamy kliknięcie ikonki dokumentu prawym klawiszem myszki i wybranie z menu kontekstowego opcji "Zapisz element docelowy jako...". Pobrany plik jest od razu gotowy do użycia. Kliknięcie lewym klawiszem myszy powoduje z reguły otwarcie dokumentu PDF bezpośrednio w oknie przeglądarki (zależy to od programu do odczytu plików PDF i używanej przeglądarki internetowej).
Dokumenty w formacie PDF wymagają obecności programu Adobe Reader lub innego umożliwiającego odczyt plików tego typu.

Nowości na liście są oznaczone migającym punktem: .

Wszystkie zamieszczane materiały są sprawdzane oprogramowaniem antywirusowym.

16 KB  Historia Archiwum

27 KB  Zasób Archiwum w Białymstoku

14 KB  Zasady udostępniania zasobu

77 KB  Genealogia co to jest i do czego służy

141 KB  Katalog Wystawy (pieczęci)

401 KB  Białostocka Solidarność [...]

20 KB  Cennik usług Archiwum

401 KB  Sumariusz dokumentów Kamery [...]

20 KB  Wyzwolenie czy okupacja?

401 KB  50 lat Archiwum w Białymstoku

401 KB W drodze do demokracji
 Białostocczyzna w latach 1988 – 1990

401 KB  Płatnicy podatku mieszkaniowego
  w Białymstoku 1914-1915; Indeks osobowy

401 KB Białystok oczami kartografa
 katalog wystawy

401 KB Białostockie ślady stanu wojennego
 ulotka dotycząca wystawy

401 KB  Inwentarz Zespołu akt Starszego Notariusza
  Indeks osobowy

401 KB  Dzieje herbu Białegostoku
  katalog wystawy 2012

401 KB  Działalność Wojewódzkiego Oddziału
  Państwowego Urzędu Repatriacyjnego [...]

401 KB  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego
  Rzeczypospolitej Polskiej

892 KB  Informator o zasobie archiwalnym

401 KB  Wykaz ulic Białegostoku w latach 1799-2000

401 KB  Zaraz po wojnie? Wystawa APB

401 KB  Katalog Tek Glinki - Katalog Osobowy

401 KB  Katalog Tek Glinki - Katalog Geograficzny

401 KB  Katalog Tek Glinki - Katalog Rzeczowy

401 KB  Na Fali Października 1956

401 KB  Z dziejów białostockiej Solidarności 1980 - 1989

20 KB   Informator o zasobie Archiwum Państwowego (2008)

20 KB   260 roczn. pon. pr. miejskich Białegostoku - katalog

401 KB W drodze do demokracji [...]
 (zestaw ilustracji)

401 KB Zaginieni 1939 - 1945
 tom II – powiat białostocki białostocki

401 KB  Łomża w dokumencie archiwalnym
  katalog wystawy

401 KB  Inwentarz Zespołu akt Starszego Notariusza
  Sądu okręgowego w Grodnie

401 KB  Inwentarz Zespołu akt Starszego Notariusza
  Indeks geograficzny

401 KB  Białostockie ulice i ich patroni

401 KB  Powstanie Styczniowe na Białostocczyźnie.
  W 150. rocznicę wybuchu

401 KB  Białostockie władze administracyjne
  w latach 1919 - 2013

Wykazy mikrofilmów

333 KB  Mikrofilmy akt metrykalnych [...] Informator

20 KB  Woj. Biuro do Spraw Finansowo-Rolnych

20 KB  Wykaz mikrofilmów Akt Stanu Cywilnego

20 KB  Kapicjana 1519-1804 (Zbiór I. Kapicy Milewskiego)