Katalog Tek Glinki

Zespół materiałów naukowych Jana Glinki składa się z 517 Tek różnej objętości (od jednej do kilkuset kart);
ich łączny metraż wynosi 4 mb.

Katalog Osobowy
[pobierz] PDF 1,19MB

W większości są to materiały luźne, czasami poszyty, zgromadzone w tekach tekturowych, w kilku przypadkach rulony zawierające ryciny i plany. Materiały przechowywane są Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. W Archiwum Państwowym w Białymstoku dostępne są mikrofilmy wspomnianych dokumentów.

Teki powstały w latach 1932 – 1963, a chronologia materiałów w nich zawartych obejmuje okres od XI do XX wieku. Dominującym językiem jest polski, występuje jednak również łacina, francuski, rosyjski i włoski. Wśród materiałów wypełniających Teki wyróżnić można kilka zasadniczych typów. Są to: odpisy, wypisy i streszczenia ze źródeł rękopiśmiennych; z literatury drukowanej;

 

Katalog Geograficzny
[pobierz] PDF 1,32MB

notatki z oględzin obiektów i otrzymanych ustnych informacji; fotografie i inne przekazy ikonograficzne; prace własne Glinki i jego papiery osobiste.

Wielkie znaczenie mają odpisy i wypisy sporządzone z materiałów źródłowych Już dziś nieistniejących Jak Akta Podlaskie (AGAD), rękopisy Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Publicznej w Wilnie, czy akta z archiwów kościelnych i prywatnych obecnie zaginionych lub niedostępnych. Drugą wielką wartością Tek jest dokonany przez Ich autora, kompletny chyba, przegląd literatury do dziejów Białegostoku i rodziny Branickich – Gryfitów.

Katalog Rzeczowy
[pobierz] PDF 1,49MB

Pani Profesor Teresa Zielińska opracowała katalog trzyczęściowy: geograficzny, osobowy i rzeczowy, który został udostępniony w internecie dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Pana Ryszarda Tura – Prezydenta Miasta Białegostoku oraz dzięki życzliwości pracownic Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, które do początku wspierały inicjatywę Archiwum.

Pliki PDF można pobrać klikając na obrazach lub z naszej strony pobierania. Zapraszamy także do zapoznania się z innymi udostępnionymi dokumentami.