Wystawa najcenniejszych dokumentów

Od 19 marca 2007 r. przed budynkiem Archiwum Państwowego w Białymstoku można obejrzeć kopie najcenniejszych dokumentów przechowywanych w naszym zasobie. Dokumenty zostały zamieszczone na planszach banerowych na ogrodzeniu Archiwum.
Stojąc na straży skarbów, jakimi są nasze zbiory musimy jednak dbać o popularyzowanie wiedzy o nich, o ich jak najszersze udostępnianie. Z tego też powodu zorganizowaliśmy tę wystawę.

Na prezentowanej wystawie znalazło się wiele ciekawych i ważnych dokumentów do poznania dziejów Podlasia,
w tym m. in. dokumenty z czasów Jana Klemensa Branickiego, niektóre przywileje królów polskich, dokumenty władz pruskich i rosyjskich, najstarsza gazeta białostocka „Intelligentz Blatt”, zdjęcia Białegostoku z okresu międzywojennego, pieczęcie, w tym również herb Białegostoku z przełomu XVIII i XIX wieku, plany Białegostoku z różnych okresów i wiele innych ciekawych dokumentów. Zapraszamy Państwa do przyjścia do Archiwum
i obejrzenia naszej wystawy.

Marek Kietliński

Plansze banerowe umieszczone na ogrodzeniu (kliknij na planszy, aby obejrzeć powiększenie)

   

   


[<< wróć do poprzedniej strony]