Obchody 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego[informacja - PDF]

Zapraszamy na konferencję i wystawy związane ze 150 rocznicą powstania styczniowego. Wystawy będą eksponowane w Archiwum Państwowym i Muzeum Wojska w Białymstoku. Konferencja Gloria Victis odbędzie się na Wydziale Historyczno - Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

22 stycznia 2013

Obchody 150 rocznicy wybuchu
powstania styczniowego

godz. 10:00
Otwarcie wystawy
w Archiwum Państwowym w Białymstoku
"Odezwa Tymczasowego Rządu Narodowego
do Narodu Polskiego"

godz. 11:00
Otwarcie wystawy
w Muzeum Wojska w Białymstoku

godz. 12:00
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Gloria victis
Wydział Historyczno - Socjologiczny,
Plac Uniwersytecki 1, sala 108A

25 stycznia 2013

godz. 17:00

otwarcie wystaw

"Poszli w boje chłopcy nasze..."

"1863 odtworzone na szkle
fotografie na szkle Andrzeja Górskiego"

Sala wystaw czasowych
im. Gen. Bryg. Ludwika Kmicic - Skrzyńskiego

Muzeum Wojska w Białymstoku

 

Gloria Victis

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w 150 rocznicę powstania styczniowego
 

godz. 10:00 – 10:45

Otwarcie wystawy w Archiwum Państwowym w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Białymstoku, Rynek Kościuszki 4

 

godz. 11:00 – 11:45

Otwarcie wystawy w Muzeum Wojska w Białymstoku

Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 7

 

godz. 12:00 – 12:15

Powitanie gości i uczestników Konferencji Gloria victis

Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac Uniwersytecki 1, aula

 

godz. 12:15 – 14:00

Konferencja część I. Wystąpienia pracowników naukowych

aula Wydziału Historyczno-Socjologicznego

 

1. Prof. Adam Czesław Dobroński, UwB

Powstanie styczniowe w narodowej legendzie

 

2. Zbigniew Romaniuk

Obraz powstania styczniowego w powiecie bielskim w dokumentach gubernatora grodzieńskiego

 

3. Prof. Oleg Łatyszonek, UwB

Kwestia białoruska w powstaniu styczniowym

 

4. dr Jazep Januszkiewicz

Powstanie styczniowe w literaturze białoruskiej

 

5. Dr Sławomir Presnarowicz

Informacja o odnalezieniu akt naczelnika wojennego powiatu bielskiego z lat 1862 – 1867 w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie

 

6. Mgr Janusz Danieluk

Materiały do powstania styczniowego w Archiwum Państwowym w Białymstoku

 

7. Mgr Józef Waczyński

Pamiątki popowstaniowe w Muzeum Wojska w Białymstoku

 

godz. 14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

 

godz. 15:00

Konferencja część II. Wystąpienia studentów i doktorantów

 

Panel I

Historia społeczna i kulturowa

sala 48

 

1. Marlena Konicka, UwB

Władze zaborcze wobec żydów podczas powstania styczniowego na tle raportów i donosów publikowanych w zbiorze „Żydzi a powstanie styczniowe”

 

2. Katarzyna Odrzywołek, UP im. KEN w Krakowie

Powstanie Styczniowe – Wielkie zbratanie Polsko-Żydowskie?

 

3. Łukasz Faszcza, UwB

Miejsca pamięci o powstaniu styczniowym na terenie powiatu augustowskiego

 

4. Mgr Marek Ostaszewski, UwB

Polegli i straceni. Kilka słów o traktowaniu zmarłych w powstaniu styczniowym

 

Panel dyskusyjny

 

5. Marlena Jedlińska, UJ

Za kulisami wielkich bitew, czyli jak wyglądało powstanie na obrzeżach Królestwa Polskiego

 

6. Emilian Wilk, UŚ

Mobilizacja tożsamości kulturowej mieszkańców Szydłowca za pomocą wydarzeń powstańczych z 1863 r. w mieście i okolicy

 

7. Marcin Smolnicki, UAM

Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym. Życie w zaborze pruskim po roku 1863

 

Panel dyskusyjny

 

Panel II

Historia polityczna i wojskowa

sala 46

 

1. Mgr Piotr Popławski, UwB

Stan badań nad militarnym aspektem powstania styczniowego w latach 2000-2012

 

2. Patryk Nowak, US

Asymetria wczoraj i dziś – wojna partyzancka a asymetryczne konflikty przełomu XX/XXI wieku

 

3. Daria Starczewska, US

Teoria wojny partyzanckiej na przykładzie walk w powstaniu styczniowym

 

4. Mikołaj Tomaszewski, UMK

Działalność polityczna i wojskowa Józefa Hutten-Czapskiego w okresie powstania styczniowego

 

Panel dyskusyjny

 

5. Urszula Siłkowska, UwB

Organizacja Komitetu Centralnego Narodowego oczami Józefa Kajetana Janowskiego

 

6. Mgr Robert Mieczkowski, UKSW

Wskrzeszenie federacji jako cel działań powstańczych 1863 r.

 

7. Mgr Natalia Agnieszka Hapek, UW

[...] Opór bohaterskich i nieugiętych Czerkiesów, najlepszych i najwierniejszych polskich sprzymierzeńców [...]” – sprawa polska a sprawa czerkieska w dobie powstania styczniowego

 

8. Mgr Jan Sobiech, UW

Wielka Brytania i Francja a Powstanie Styczniowe

 

Panel dyskusyjny

 

Zamknięcie Konferencji Gloria victis

[<< powrót do poprzedniej strony]