Jak się zmieniał Rynek Kościuszki

Od 10 listopada 2008 r. przed budynkiem Archiwum
Państwowego w Białymstoku zaprezentowane zostało na
banerach ponad 50 powiększonych fotografii przedsta-
wiających fragment Rynku Kościuszki. Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Białymstoku. Wystawa „Jak się zmieniał Rynek Kościuszki” nie pokazuje zmian na całym Rynku. Została ograniczona do fragmentu znajdującego się w obrębie ulic Sienkiewicza i Kilińskiego. To w tej części w ostatnim czasie zaszły znaczne zmiany,
tu również mają się odbywać najważniejsze uroczystości patriotyczne i religijne. Sądzimy, iż wystawa przybliży wszystkim zainteresowanym dzieje jednego z najważniejszych miejsc w Białymstoku.

Rynek to centralny punkt miasta. Na nim koncentruje się życie społeczne, gospodarcze. To tu mają miejsce najważniejsze w historii wydarzenia. Początki białostockiego Rynku sięgają XV w. Powstał on na skrzyżowaniu dróg wiodących do Suraża, Wasilkowa i Choroszczy. Z czasem wokół samorzutnie powstałego placu, bez jasno wytyczonego planu wzrastać zaczęła zabudowa.

Rynek przez blisko 200 lat tętnił życiem. Wraz z historią zmieniały się szyldy pisane po rosyjsku, niemiecku
i wreszcie znów po polsku. W okresie międzywojennym odbywały się na Rynku Kościuszki uroczystości religijne
i patriotyczne. Po II wojnie światowej zatracił swą funkcję. Zmiany w ostatnim czasie, chociażby zamknięcie ruchu kołowego, powstanie deptaka, czy też przeniesienie przed budynek Archiwum pomnika Józefa Piłsudskiego przywracają tradycyjne funkcje rynku miejskiego.

Marek Kietliński

Rynek Kościuszki - plik PDF do pobrania.

Plansze umieszczone na ogrodzeniu (kliknij na planszy, aby obejrzeć powiększenie)


[<< wróć do poprzedniej strony]