Białostockie ślady stanu wojennego[pobierz ulotkę w formacie PDF (15 MB)]

W nocy z 12 na 13 XII 1981r. Rada Państwa wprowadziła stan wojenny na obszarze całego kraju. W Białymstoku przebiegał on podobnie jak i w innych polskich miastach i miasteczkach. Zakazano też organizowania strajków i akcji protestacyjnych, zawieszono wydawanie gazet i czasopism. Drukowano „Gazetę Współczesną”. Minister spraw wewnętrznych wprowadził zakaz przebywania obywateli w miejscach publicznych w godzinach od 22.00 do 6.00 rano. Jednocześnie osoby przebywające w miejscach publicznych zostały zobowiązane do noszenia przy sobie dowodów osobistych, a uczniowie legitymacji szkolnych. Zablokowane zostały wszystkie połączenia telefoniczne. Powołano rezerwę, czyli Rezerwowe Oddziały

Milicji Obywatelskiej, do których, na zasadzie kart mobilizacyjnych, wcielono wielu działaczy „Solidarności”.

W Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku ogłoszono akcję pod kryptonimem „Jodła”. Pracownicy Służby Bezpieczeństwa i milicjanci zaczęli zbierać się przed północą. Podzielono ich na grupy (od dwóch do czterech osób), a w każdej z nich znalazł się przynajmniej jeden umundurowany milicjant. Rozdano grupom zamknięte koperty, które miały być otwarte w dopiero w samochodzie oraz sprzęt do wyważania drzwi w mieszkaniach. Funkcjonariusze SB i MO internowali 40 osób. Byli to głównie liderzy „Solidarności” z dużych zakładów pracy. Internowania trwały kilka dni. Łącznie zatrzymano 59. Zaczęły się aresztowania i prześladowania białostockich działaczy „Solidarności”, z których część zeszła do podziemia.

Na wystawie Białostockie ślady stanu wojennego zaprezentowaliśmy 15 miejsc w Białymstoku związanych ze stanem wojennym. Wystawę adresujemy do mieszkańców Białegostoku, z których wielu pamięta tamte grudniowe wydarzenia. Zależy nam, aby stan wojenny naświetlić przede wszystkim białostockiej młodzieży szkolnej i akademickiej.

Mamy nadzieję, że realizowana przez nas inicjatywa przyczyni się w dłuższej perspektywie nie tylko do uzupełnienia wiedzy na temat dziejów stanu wojennego w Białymstoku, ale także wpłynie pozytywnie na zainteresowanie lokalną historią. Sądzimy, iż warto byłoby oznaczyć miejsca związane z działalnością białostockiej „Solidarności”. Powstałby w ten sposób Białymstoku szlak dziedzictwa „Solidarności”. Niech miejsca upamiętniające tamte wydarzenia kojarzą się mieszkańcom Białegostoku z batalią o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej.

Wyrazy podziękowania składamy Zarządowi Regionu Podlaskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Białymstoku za wsparcie finansowe wystawy.

[<< powrót do poprzedniej strony]