Wydawnictwa

Białostockie władze administracyjne w latach 1919 - 2013

Marek Kietliński

Białystok 2013, s. 80

Zadanie dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku

[Publikacja w formacie PDF]  [Zdjęcia i skany - dokument PDF]

Wczytywanie dokumentów może zająć dłuższą chwilę ze względu na ich wielkość
(odpowiednio 33 i 14,3 MB) i ograniczenie prędkości serwera.

Powstanie Styczniowe na Białostocczyźnie
W 150. rocznicę wybuchu
 

Opracowanie - Bartłomiej Samarski i Janusz Danieluk

Białystok 2013, s. 40

Publikacja dofinansowana z budżetu Miasta Białegostoku

[Publikacja w formacie PDF]

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży
Informator o zasobie archiwalnym
(wydanie 2012)
 

Opracowanie - Danuta Bzura

Białystok 2012, s. 159

 

[Publikacja w formacie PDF]

Działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego
Urzędu Repatriacyjnego w Białymstoku w latach 1945 - 1950
 

Arkadiusz Gawroński

Białystok 2012, s. 97

Wydano drukiem dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku

[Publikacja w formacie PDF]

Białostockie ulice i ich patroni

Tomasz Fiedorowicz
Marek Kietliński
Jarosław Maciejczuk

 

Białystok 2012, s. 393

Publikację wydano dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białystok

[Publikacja w formacie PDF]

Dzieje herbu Białegostoku
katalog wystawy 2012
 

Opracowanie: Arkadiusz Gawroński, zdjęcia: Bartłomiej Samarski,
opr. graf. Cezary Korzeniecki

Białystok 2012, s. 34 [36]

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Białystok

[Publikacja w formacie PDF]

Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie
[1581 - 1882] 1883 - 1915 [1920 - 1930]
Inwentarz zespołu akt
 

Jerzy Szumski

Białystok 2012, s. 122

Wydano drukiem dzięki pomocy finansowej
Prezydenta Miasta Białegostoku

[Publikacja w formacie PDF] [Indeks osobowy - PDF] [Indeks geograficzny - PDF]

 

Łomża w dokumencie archiwalnym
katalog wystawy
 

Opracowanie: Danuta Bzura, Michał Kaczyński

Łomża 2011

Katalog wystawy wydano dzięki środkom finansowym
Prezydenta Miasta Łomży

[Publikacja w formacie PDF]

Zaginieni 1939 – 1945
W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku,
tom II – powiat białostocki

Bartłomiej Samarski

Białystok 2011, s. 526

Publikację wydano przy pomocy finansowej Miasta Białegostoku

[Publikacja w formacie PDF]

Białystok oczami kartografa

Katalog wystawy 2011

Opracowanie: Arkadiusz Gawroński

Białystok 2011, s. 34

Katalog wystawy wydano drukiem dzięki pomocy finansowej Miasta Białystok,
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

[Publikacja w formacie PDF]

Ogólny Spis Płatników Państwowego Podatku Mieszkaniowego
I Rejonu Podatkowego Miasta Białegostoku za 1915 r.

Płatnicy podatku mieszkaniowego w Białymstoku 1914-1915
Indeks osobowy

Jerzy Szumski, Tomasz Fiedorowicz

Białystok 2010, s. 275

 

[Publikacja w formacie PDF]

W drodze do demokracji
Białostocczyzna w latach 1988 – 1990

Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz

Białystok 2009, s. 206

Publikację wydano dzięki wsparciu finansowemu
Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku

[Ilustracje do publikacji (dokument PDF)]

260 rocznica ponowienia praw miejskich Białegostoku
Katalog wystawy 2009

Opracowanie: Ewa Zalewska

Białystok 2009, s. 43

Katalog wystawy wydano drukiem dzięki pomocy finansowej
Prezydenta Miasta Białegostoku

Więcej informacji  >>

[Publikacja w formacie PDF]

Zaginieni 1939 – 1945
Postępowania o uznanie za zmarłego
i stwierdzenie zgonu, tom I – powiat łomżyński

Leszek Kocoń

Białystok 2008, s. 230

Prezentowana praca powstała w oparciu głównie o dokumenty dot. zgonów
w aktach sądów: Grodzkiego i Powiatowego w Łomży.

Więcej informacji  >>

[ Publikacja w formacie PDF]

Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku

opracowanie Tomasz Fiedorowicz

Białystok 2008, s. 242

Informator dofinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

 

Z dziejów białostockiej "Solidarności" 1980 - 1989

opracowanie i wybór źródeł: Marek Kietliński

Białystok 2007, s. 242

Publikacja sfinansowana przez Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

 

Archiwalia rodzinno - majątkowe i kolekcje
w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku

opracował: Marek Kietliński
skanowanie: Jarosław Jasiński
zdjęcia: Bartłomiej Samarski, Cezary Korzeniecki

Białystok 2007, s. 47

Publikacja wydana drukiem dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku

Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest w postaci wystawy na naszych stronach.

Na Fali Października 1956 roku
Marek Kietliński
Artur Pasko

 

Białystok 2006, s. 221

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

Sumariusz dokumentów Kamery Wojny i Domen 1796 - 1807
opracował: Arkadiusz Gawroński
opracowanie graficzne: Cezary Korzeniecki
 

Białystok 2006, s. 224

Publikacja wydana drukiem dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

 

Dzieje Białegostoku w dokumentach archiwalnych
Katalog wystawy
Opracowanie: Marek Kietliński

Białystok 2006, s. 47

Publikacja wydana drukiem dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Zaraz po wojnie?
tekst: Marek Kietliński, skanowanie: Jarosław Jasiński
Wystawa Archiwum Państwowego w Białymstoku

Białystok 2005, s. 27

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

.

Katalog wystawy pieczęci
tekst: Marek Kietliński, fot.: Grzegorz Pietrowski

Białystok 2004

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

Genealogia co to jest i do czego służy

Białystok 2003

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

Wykaz ulic Białegostoku w latach 1799 - 2000
Marek Kietliński, Aleksander Leszczuk

Publikacja może zaciekawić mieszkańców Białegostoku, którzy mieszkając
na danej ulicy, chcą się dowiedzieć kiedy ta ulica powstała i od kiedy nosi
daną nazwę.

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

Białystok 2003, s. 92

Katalog wystawy z okazji 50-lecia Archiwum
Zespół redakcyjny: M. Kietliński, G. Pietrowki

Publikacja zawiera forografie 29 najcenniejszych
obiektów archiwalnych przechowywanych w zasobie Archiwum.

Białystok 2003

Materiały z katalogu można obejrzeć w naszej "wirtualnej galerii".

50 lat Archiwum Państwowego w Białymstoku
Zespół redakcyjny: S. Iwaniuk, M. Kietliński, A. Moćko, J. Szumski

Białystok 2003, s. 272

Pełna treść publikacji jest dostępna w sekcji pobierania plików.

Uwłaszczenie chłopów w północno - wschodniej
części Królestwa Polskiego 1846 - 1871
Jerzy Szumski

Białystok 2002, s. 293

Wystarczy kliknąć, aby pobrać plik!

Mikrofilmy akt metrykalnych parafii
rzymskokatolickich archidiakonatu białostockiego z lat 1808 - 1864 Informator

Jerzy Szumski

Białystok 2001, s. 218

Pełna treść Informatora jest dostępna w sekcji pobierania plików.
W celu pobrania Informatora można też kliknąć na jego zdjęciu.

Organizacje młodzieżowe działające na terenie województwa białostockiego w latach 1944-1957.
D. Bondaryk

Przewodnik po zespołach akt przechowywanych
w Archiwum Państwowym w Białymstoku.


Białystok 2000, s. 28.

Wystarczy kliknąć, aby pobrać plik!

Informator o zasobie archiwalnym
Jerzy Szumski

Informator obejmuje zasób akt Archiwum Państwowego
w Białymstoku według stanu na dzień 30 VI 2000 r.

Białystok 2000, s. 279

Pełna treść Informatora jest dostępna w sekcji pobierania plików.
W celu pobrania Informatora można też kliknąć na jego zdjęciu.

Spis opracowanych zespołów.

Spis obejmuje także opracowany zasób Archiwum Państwowego
w Białymstoku Oddział w Łomży.

Białystok 1997, s. 78.