Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Zwiedzanie%20obiektu%20Archiwum%20Państwowego%20w%20Białymstoku%20przy%20ulicy%20Adama%20Mickiewicza%20101

Wizyta archiwistów z Gruzji

8 listopada 2019

 6 listopada 2019 r. wizytę w Archiwum Państwowym w Białymstoku złożyli: - Teona Iaszwili -  Dyrektor Archiwum Narodowego Gruzji, Natalia Gladczenko - pracownik ds. współpracy międzynarodowej Archiwum Narodowego Gruzji i Ryszard Wojtkowski – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Nasi goście  obejrzeli prezentację dotyczącą obiektu Archiwum, a następnie zwiedzili obiekt archiwalny.

Następnie udaliśmy się z wizytą do budującego się Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. 

Czytaj więcej o: Wizyta archiwistów z Gruzji

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania APB - DA.26.20.2019

29 października 2019

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
ul. Mickiewicza  101, 15-257 Białystok, informuje o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia pn. "Zakup zestawu do obsługi punktu kancelaryjnego wraz z oprogramowaniem i zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przez Archiwum Państwowe w Białymstoku".

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - znak postępowania APB - DA.26.20.2019
Powiększ zdjęcie Marek%20Kietliński%20i%20Sławomir%20Iwaniuk%20–%20kierownik%20Oddziału%20Nadzoru%20witają%20przybyłych%20gości

Sympozjum archiwistów - relacja ze spotkania

24 października 2019

Archiwum Państwowe w Białymstoku w dniu 22 października 2019 r. zorganizowało seminarium szkoleniowe poświęcone przekazywaniu materiałów archiwalnych do Archiwum przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne. Podczas szkolenia omówione zostały problemy, z którymi najczęściej muszą zmierzyć się archiwiści zakładowi w trakcie przygotowywania materiałów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego, a szczególną uwagę zwrócono na sprawy zabezpieczenia i konserwacji dokumentacji. W seminarium szkoleniowym wzięło udział 66 archiwistów zakładowych z urzędów gmin i miast, starostw, wojewódzkich inspekcji, a także sądów i prokuratur.  

Czytaj więcej o: Sympozjum archiwistów - relacja ze spotkania
Powiększ zdjęcie Siedzą%20od%20lewej:%20Anna%20Żeszko–%20Podlaski%20Oddziału%20Wspólnoty%20Polskiej,%20%20Dariusz%20Piontkowski%20–%20Minister%20Edukacji%20Narodowej,%20Dariusz%20Bonisławski%20–%20Prezes%20Wspólnoty%20Polskiej,%20prof.%20dr%20hab.%20Jolanta%20Sztachelska%20-%20UWB%20,%20dr%20Karolina%20Szymborska

Konferencja pt. "Pamięć Najpierwsza"

23 października 2019

21października 2019 r. w budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku odbyło się konferencja naukowa pt. „Pamięć najpierwsza”. Główny jej organizatorem był Podlaski Oddział Wspólnoty Polskiej. Archiwum było współorganizatorem konferencji. W trakcie konferencji podsumowano projekt „Razem dla edukacji”, który obejmował współpracę szkół Białegostoku ze szkołami polonijnymi w różnych krajach świata. Przedstawione zostały referaty dotyczące twórczości Henryka Sienkiewicza, warsztaty językoznawcze, zaprezentowano również nowatorskie metody prowadzenia lekcji historii.

     

Czytaj więcej o: Konferencja pt. "Pamięć Najpierwsza"
Powiększ zdjęcie Marek%20Kietliński%20prezentuje%20dzieje%20budowy%20obiektu%20Archiwum%20przy%20ulicy%20Adama%20Mickiewicza%20101

Wizyta przedstawicieli Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

22 października 2019

18 października 2018 r. Archiwum Państwowe w Białymstoku gościło przedstawicieli Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku.  Do budynku Archiwum przy ulicy Adama Mickiewicza 101 przybyło 20 osób reprezentujących różne branże zawodowe. Marek Kietliński zaprezentował przebieg budowy obiektu w latach 206-2017. Omówił zastosowane materiały i systemy zamieszczone w budynku Archiwum. Następne oprowadził gości po obiekcie Archiwum. W  trakcie prezentacji obiektu doszło do dyskusji nad rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza 101. Specjaliści z różnych branż (budowlana, elektryczna, sanitarna) z uznaniem wyrażali się nad wykonaniem obiektu Archiwum.

Czytaj więcej o: Wizyta przedstawicieli Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych