KW PZPR Białystok Slideshow

Ankieta_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka),_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._25
Ankieta_Konstantego_Smoktunowicza,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2797,_k._1
Ankieta_Wlodzimierza_Klepackiego,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._1
Ankieta_Wlodzimierza_Klepackiego,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._2
Ankieta_Wlodzimierza_Klepackiego,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._3
Ankieta_Wlodzimierza_Klepackiego,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._4
Ankieta_Wlodzimierza_Klepackiego,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._5
Biuro_Komendatury_Radzieckiej_w_lomzy_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,Zbior_fotografii,_sygn._155,_fot._1
Boleslaw_Bierut_przy_sztandarze_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._159,_fot._5
Bolszewicka_Komenda_miasta_w_lomzy_w_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._156,_fot._1
Czerwono_-_Armisci_w_Olecku_w_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._151,_fot._2
Druga_misja_Radzieckiego_Czerwonego_Krzyza_na_czele_z_J._Marchlewskim.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,Zbior_fotografii,_sygn._149,_fot._1
Dzierzynski_Feliks,_Marchlewski_Julian_i_Kon_Feliks_w_parku_przy_Palacu_Branickich_sierpien_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._148,_fot._3
Dzierzynski_przemawia_do_robotnikow_z_balkonu_palacu_Branickich,_siedziby_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._159,_fot._1
Dzierzynski_przemawia_do_robotnikow_z_balkonu_palacu_Branickich,_siedziby_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._159,_fot._2
Edward_Prochniak,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,Zdjecia_osobowe_dzialaczy,_sygn._40,_fot._3
F._Dzierzynski,_F._Kon,_J._Marchlewski_wsrod_robotnikow_Bialegostoku_sierpien_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._153,_fot._2
Feliks_Dzierzynski,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,Zdjecia_osobowe_dzialaczy,_sygn._10,_fot._1
Feliks_Kon_,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,Zdjecia_osobowe_dzialaczy,_sygn._19,_fot._4
Goniec_Czerwony_z_dn._17_VIII_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstok,_sygn._3058,_k._17
Goniec_Czerwony_z_dn._17_VIII_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstok,_sygn._3058,_k._18
Julian_Marchlewski_przemawia_z_balkonu_palacu_Branickich_w_Bialymstoku_w_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._158,_fot._1
KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._159,_fot._4
List_Dzierzynskiego_do_Lenina_i_Centralnego_RKB_z_sierpnia_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._162,_fot._1
Manifest_do_robotnikow_Bialegostoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._22
Manifest_z_dn._1_VIII_1920_r.,_do_legionistow,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._7
Manifest_z_dn._1_VIII_1920_r.,_do_legionistow,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._8
Manifest_z_dn._1_VIII_1920_r.,_do_towarzyszy_czerwonoarmistow,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._5
Manifest_z_dn._5_VIII_1920_r.,_do_proletariatu_Warszawa,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._9
Manifest_z_dn._30_VII_1920_r.,_do_polskiego_ludu_robotniczego_miast_i_wsi,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._1
Manifest_z_dn._30_VII_1920_r.,_do_polskiego_ludu_robotniczego_miast_i_wsi,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._2
Milicja_Obywatelska_w_Bialymstoku_w_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._152,_fot._1
Obchody_35-lecia_Tymczasowego_Komitetu_Rewolucyjnego_Polski_w_Bialymstoku_w_dniu_30_lipca_1955_r.,_KW_PRPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._98,_fot._1
Obchody_35-lecia_Tymczasowego_Komitetu_Rewolucyjnego_Polski_w_Bialymstoku_w_dniu_30_lipca_1955_r.,_KW_PRPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._98,_fot._3
Obchody_35-lecia_Tymczasowego_Komitetu_Rewolucyjnego_Polski_w_Bialymstoku_w_dniu_30_lipca_1955_r.,_KW_PRPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._98,_fot._4
Obwieszczenie_o_powstaniu_w_dn._15_VIII_ogolnomiejskiego_biura_grup_komunistycznych,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._24
Odezwa_do_robotnikow_i_wloscian,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_20
Odezwa_TKRP_z_dn._30_VIII_1920_r.,_do_robotnikow_i_wloscian_nawolujaca_do_utworzenia_wladzy_rewolucyjnej,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._19
Odezwa_z_5_VIII_1920_r.,_do_wloscian_polskich,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._10
Odezwa_z_5_VIII_1920_r.,_do_wloscian_polskich,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._11
Pismo_Wydzialu_Informacji_i_Propagandy_TKRP_z_dn._17_VIII_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._25
Punkt_zywnosciowy_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._146,_fot._3
Ratusz_-_siedziba_Rewkomu_w_Bielsku_Podlaskim,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._146,_fot._5
Rekopis_notatki_TKRP_w_sprawach_rolnych,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._26
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._1
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._2
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._3
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._4
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._5
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._6
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._7
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._8
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._9
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._10
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._11
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._12
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._13
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._14
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._15
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._16
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._17
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._18
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._19
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._20
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._21
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._22
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._23
Relacja_Feliksa_Falinskiego_(Edwarda_Prochniaka)_o_dzialalnosci_TKRP,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._24
Relacja_Wlodzimierza_Klepackiego_o_F._Dzierzynskim_i_dzialalnosci_TKR,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._6
Relacja_Wlodzimierza_Klepackiego_o_F._Dzierzynskim_i_dzialalnosci_TKR,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._6v
Relacja_Wlodzimierza_Klepackiego_o_F._Dzierzynskim_i_dzialalnosci_TKR,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._7
Relacja_Wlodzimierza_Klepackiego_o_F._Dzierzynskim_i_dzialalnosci_TKR,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._7v
Relacja_Wlodzimierza_Klepackiego_o_F._Dzierzynskim_i_dzialalnosci_TKR,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._8
Relacja_Wlodzimierza_Klepackiego_o_F._Dzierzynskim_i_dzialalnosci_TKR,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._8v
Relacja_Wlodzimierza_Klepackiego_o_F._Dzierzynskim_i_dzialalnosci_TKR,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._9
Relacja_Wlodzimierza_Klepackiego_o_F._Dzierzynskim_i_dzialalnosci_TKR,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2764,_k._9v
Rozkaz_nr_11_z_dn._11_VIII_1920_r.,_do_zolnierzy_polskich,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._12
Rozkaz_nr_13_z_dn._14_VIII_1920_r.,_do_robotnikow_kolejowych,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._13
Rozkaz_z_dn._16_VIII_1920_r.,_o_Trybunale_Rewolucyjnym,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._15
Rozkaz_z_dn._16_VIII_1920_r.,_o_Trybunale_Rewolucyjnym,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._3058,_k._16
Sad_Komitetu_Rewolucyjnego_w_lomzy_w_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._157,_fot._3
Siedziba_bylego_TKR_w_Bielsku_Podlaskim,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._146,_fot._4
Skworcow_Iwan,_Dzierzynski_Feliks,_Marchlewski_Julian,_Kon_Feliks_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._148,_fot._1
Sztandar_TKRP_ufundowany_przez_robotnikow_Bialegostoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._159,_fot._3
Telegram_Wlodzimierza_Lenina_do_F._Dzierzynskiego_w_sprawie_przydzielania_ziemi_obszarniczej_z_1920_r.,_KW_PRPR_w_Bialymstoku,_sygn._161
Tymczasowy_Komitet_Rewolucyjny_Polski_w_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,Zbior_fotografii,_sygn._154,_fot._1
W_autobusie._J._Marchlewski_i_wspolpracownicy_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,Zbior_fotografii,_sygn._147,_fot._1
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._16
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._17
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._18
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._19
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._20
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._21
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._22
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._23
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._24
Wspomnienia_Feliksa_Zimnocha_z_czasow_istnienia_TKR_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2712,_k._25
Wspomnienia_Henryka_Turalskiego_z_pracy_w_Powiatowym_Komomitecie_Rewolucyjnym_w_lomzy,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2681,_k._4
Wspomnienia_Henryka_Turalskiego_z_pracy_w_Powiatowym_Komomitecie_Rewolucyjnym_w_lomzy,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2681,_k._5
Wspomnienia_Henryka_Turalskiego_z_pracy_w_Powiatowym_Komomitecie_Rewolucyjnym_w_lomzy,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2681,_k._6
Wspomnienia_Henryka_Turalskiego_z_pracy_w_Powiatowym_Komomitecie_Rewolucyjnym_w_lomzy,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2681,_k._7
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._3
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._4
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._5
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._5v
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._6
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._6v
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._7
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._7v
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._8
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._8v
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._9
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskim_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._9v
Wspomnienia_Konsantego_Smoktunowicza_o_pracy_Powiatowego_Komitetu_Rewolucyjnego_w_Bielsku_Podlaskimi_i_TKRP_w_Bialymstoku,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_sygn._2793,_k._2
Zamek_mysliwski_w_Bialowiezy,_gdzie_konferowal_Marchlewski_z_Paderewskim,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._150,_fot._1
Zdjecie_tablicy_pamiatkowej_wmurowanej_na_budynku,_w_ktorym_miescil_sie_TKRP_w_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._160,_fot._1
Zdjecie_tablicy_pamiatkowej_wmurowanej_na_budynku,_w_ktorym_miescil_sie_TKRP_w_1920_r.,_KW_PZPR_w_Bialymstoku,_Zbior_fotografii,_sygn._160,_fot._2

Całkowita ilość zdjęć: 117 | Ostatnia aktualizacja: 28.07.10 19:09 | Wygenerowane przez JAlbum & Chameleon | Pomoc