>>  18 maja

1920 - Karol Wojtyła (Jan Paweł II)

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. i w tym mieście mieszkał aż do matury. Podczas chrztu nadano mu imiona Karol Józef. Rodzicami jego byli Karol Wojtyła i Emilia z Kaczorowskich.

W roku 1938, po maturze, razem z ojcem (Emilia zmarła bowiem w 1929 r.) przeniósł się do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął studia z zakresu filologii polskiej. Po wybuchu drugiej wojny światowej przerwał studia, ale wiele czytał, pisał też pierwsze młodzieńcze utwory literackie, a od sierpnia 1941 r. należał do konspiracyjnego Teatru Rapsodycznego. Aby uniknąć wywózki na przymusowe roboty, w latach 1940-1941 pracował w kamieniołomie i zakładach chemicznych. Bolesnym doświadczeniem była śmierć ojca w 1941 roku.

W 1942 r. Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 r. z rąk ks. kard. Adama Stefana Sapiehy. Młody ksiądz kilka dni po święceniach wyjechał do Rzymu na studia teologiczne. Po powrocie do Polski w 1948 r. rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Niegowić koło Bochni, jednocześnie studiując na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat z teologii moralnej. W 1954 r. rozpoczął wykłady na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

28 września 1958 r. Karol Wojtyła otrzymał sakrę biskupią. Całą swoją posługę i siebie zawierzył Matce Bożej czyniąc słowa „Totus Tuus” swoim zawołaniem. 30 grudnia 1963 r. został arcybiskupem metropolitą krakowskim, a cztery lata później – kardynałem.

16 października 1978 r. abp Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. Na Stolicy Apostolskiej zasiadał do 2005 roku.

Zmarł 2 kwietnia 2005 r., po dziewięciu latach od śmierci, 27 kwietnia 2014 roku, został ogłoszony świętym.

Papież Jan Paweł II nazywany był „papieżem pielgrzymem”, łącznie odbył ponad 100 podróży. Kilka razy pielgrzymował także i do swojej ojczyzny, Polski. W czasie jednej z nich, 5 czerwca 1991 r., przybył do Białegostoku. Było to historyczne wydarzenie, ważne nie tylko dla samego miasta, ale też całej Białostocczyzny. Pomysł pielgrzymki zrodził się wcześniej, latem 1989 r., ówczesny administrator apostolski archidiecezji w Białymstoku, bp Edward Kisiel, zwrócił się z prośbą do kardynała Józefa Glempa, by przy projektowaniu programu IV wizyty Ojca Świętego w Polsce uwzględnić Białystok i w imieniu własnym oraz całej archidiecezji wystosował oficjalne zaproszenie skierowane na ręce Jana Pawła II. Dwa lata później na trasie tej wizyty Białystok rzeczywiście się znalazł (o wizycie Papieża nad Białą powiadomiono wiernych 5 sierpnia 1990 r., odezwą bpa Edwarda Kisiela).

Podczas omawianej wizyty Ojca Świętego Białystok zyskał nową patronkę – błogosławioną Bolesławę Marię Lament. Bardzo ważnym jej punktem było także uporządkowanie administracji kościelnej i utworzenie nowej diecezji – diecezji białostockiej. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap w dziejach Kościoła białostockiego, który dotąd trwał w tradycji Kościoła wileńskiego. Rok później nowo ustalona organizacja kościelna podniesiona została do rangi arcybiskupstwa i stolicy prowincji kościelnej.

Na podstawie:

- APB, Komitet do spraw Radia i Telewizji. Polskie Radio i Telewizja Rozgłośnia w Białymstoku. Teksty Audycji, sygn. 2/354/2008.

- M. Kietliński, ks. A. Szot, Błogosławiony wśród nas, Białystok 2011 r.

- M. Kietliński, Święty był wśród nas. Białostocka pielgrzymka Jana Pawła II 05.06.1991 r. Katalog wystawy, Białystok 2016 r.

Alina Zavadzka