>>  22 listopada

1979 - Wizyta Edwarda Gierka na Białostocczyźnie

Z roboczą wizytą na Białostocczyznę przybył I Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek. Cały program wizyty dostojnego gościa został przygotowany przez Egzekutywę KW PZPR w Białymstoku oraz I sekretarza KW PZPR – Władysława Juszkiewicza. Wizyta Edwarda Gierka miała prawdopodobnie na celu podtrzymanie na duchu działaczy partyjnych i ukazanie obywatelom, iż Partia interesuje się sprawami zwykłych ludzi (stąd też podobne wizyty w całym kraju I sekretarza KC były bardzo częste). Edward Gierek odwiedzał zakłady pracy, spółdzielnie produkcyjne i różne regionalne imprezy, jak m. in. obchodzone w Białymstoku Centralne Dożynki w 1973 r. Na Białostocczyźnie w 1979 r. E. Gierek odwiedził Politechnikę Białostocką, Zakłady „Unitra – Biazet” oraz spotkał się z przodującymi rolnikami z gminy Mońki.

Dostojnego gościa powitano już na szosie Warszawa – Białystok koło Jeżewa, gdzie na granicy województwa powitali go oficjalnie Wojewoda Białostocki Zygmunt Sprycha oraz I Sekretarz KW Władysław Juszkiewicz, zaś dziewczęta w ludowych strojach z zespołu „Kurpie Zielone” wręczyły wiązankę goździków. Następnie E. Gierek odwiedził Politechnikę Białostocką, gdzie spotkał się z młodzieżą studencką oraz zwiedził wystawę „Politechnika Białostocka na rzecz gospodarki narodowej”, gdzie zaprezentowano innowacyjne pomysły konstrukcyjne. Sam z wykształcenia inżynier, I Sekretarz podkreślił potrzebę lepszego wykorzystania surowców i energii oraz działania nauki na rzecz rolnictwa. W tym okresie oddano do użytku większą cześć kampusu studenckiego tj. cztery domy studenckie (co ciekawe służące młodzieży studenckiej do dziś) i stołówkę, która zdążyła od razu zdobyć tytuł najlepszej stołówki studenckiej w kraju. Budowa miasteczka studenckiego na Politechnice Białostockiej została zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych, kiedy to zgodnie z linią partyjną, budowano „nową Polskę” i powstawały wówczas ogromne gmachy użyteczności publicznej, dlatego też nie bez przyczyny I Sekretarz odwiedził właśnie to miejsce podczas swojej wizyty roboczej. Po zwiedzenie uczelni E. Gierek udał się do Białostockich Zakładów Podzespołów Telewizyjnych „Unitra – Biazet”, gdzie zapoznał się z produkcją podzespołów do polskiego kolorowego telewizora „Jowisz”. Zakład ten również powstał w latach siedemdziesiątych, zatrudniał wielu pracowników, głównie młode osoby, produkował dużo i planowo, stąd też zajmował istotne miejsce w regionalnej gospodarce. Następnie E. Gierek spotkał się z Egzekutywą KW PZPR w Białymstoku, gdzie podkreślano istotne zmiany zachodzące na Białostocczyźnie , która w tym czasie szybko się rozwijała. Po południu I Sekretarz odwiedził specjalistyczne gospodarstwo we wsi Dziękonie, które produkowało dużą ilość produktów żywnościowych i było przykładem dobrego, wydajnego gospodarstwa. W następnej kolejności E. Gierek spotkał się z grupą około trzystu rolników z zagłębia ziemniaczanego, tj. Moniek w woj. białostockim, gdzie rolnicy zapoznali dostojnego gościa ze swoimi potrzebami, a także problemami nurtującymi rolnictwo. Jak wskazywano później „wystąpienie E. Gierka miało charakter bardzo szczerej partyjnej rozmowy”. We wszystkie odpowiedzi na zadawane pytania wplatano idee programowe, które miały być przedstawione na zbliżającym się VIII Zjeździe Partii.

Robocza wizyta I Sekretarza KC na Białostocczyźnie miała charakter nieoficjalny, ale jej głównym celem było pokazanie społeczeństwu przyjaznej strony władzy, która jest zainteresowana losem zwykłych obywateli. Dlatego też Edward Gierek spotkał się z przedstawicielami głównych grup społecznych tj. młodzieżą studencką z Politechniki Białostockiej, z robotnikami z dużego zakładu, jakim był w tamtym okresie „Unitra – Biazet” oraz rolnikami. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele komitetów partyjnych, więc spotkania te były starannie wyreżyserowane i nie było miejsca na szczerą rozmowę. Jednak w gminie Mońki zaraz po spotkaniu z I Sekretarzem postanowiono zrealizować jedną z jego wskazówek dotyczącą polepszenia mechanizacji w rolnictwie i już w kilka dni później na spotkaniu Egzekutywy Komitetu Miejsko – Gminnego PZPR wnioskowano o zlokalizowanie punktu renowacji opon w warsztacie usług mechanicznych w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Tak więc wizyta ta miała realny wpływ na to, co działo się w gminie.

Bożena Karpacz

Informacje na temat odbioru wizyty E. Gierka na Białostocczyźnie znajdują się w zespole archiwalnym KW PZPR sygn. 813, zaś szczegółowy opis tejże wizyty został zamieszczony w artykule J. Stankiewicza i M. Suchożebrskiego w „Gazecie Współczesnej” nr 264 z dn. 23, 24 i 25 listopada 1979 s. 1 – 2.