>>  7 września

1919 - Wybory do Rady Miejskiej w Białymstoku

7 września 1919 r. odbyły się wybory do Rady Miejskiej w Białymstoku. Kampania wyborcza była raczej słaba. Mieszkańcy Białegostoku nie traktowali tego głosowania jak wcześniejszych wyborów do Sejmu. Wybory odbyły się w przewidzianym terminie. Żydzi wyrażając protest wobec przyłączenia polskich przedmieść do Białegostoku zbojkotowali wybory, podobnie jak i członkowie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. Wybory zbojkotowali również członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej, ale tylko, dlatego, iż nie zdążyli zebrać kandydatów. W głosowaniu wzięło udział tylko 12% uprawnionych. O mandaty rywalizowały trzy listy: nr 1 Parafia Ewangelicka, nr 2 Polski Komitet Wyborczy i nr 3 Polski Robotniczy Komitet Wyborczy. Na listę nr 1 padło tylko 50 głosów, wobec czego jej kandydaci nie uzyskali żadnego mandatu, na listę nr 2 padło 3213 głosów, wobec czego jej kandydaci zdobyli 35 mandatów, na listę nr 3 padło 730 głosów, które przełożyły się na 7 mandatów.

W skład 42 osobowej Rady Miejskiej weszli m.in.: Antoni Gliński, Stanisław Homan, Stanisław Smoliński, Wincenty Hermanowski, Zygmunt Siemaszko, Stefan Sobolewski, Jan Knaup, Jan Jaroszewicz, inż. Mieczysław Malinowski, Władysław Kolendo, Jadwiga Klimkiewiczowa, Michał Moroszko, Konstanty Kosiński, Feliks Janowicz, Bolesław Niedźwiecki, Bolesław Łabanowski, Ignacy Kuligowski, Jan Bamiński, Wilhelm Laprecht, inż. Bolesław Rybołowicz, dr Bohdan Ostrołęcki, Władysław Teul, Stefan Starzyński, Jan Jałyński, Antoni Minkiewicz, Zygmunt Maciejewski, Franciszek Gil – Gilewski, Stanisław Parfianowicz, Franciszek Godyński, A. Roleder, Józef Puchalski, Stefan Kucharski, Jan Wasilewski, Józef Citkowski, Julia Champińska, Kazimierz Sasinowski.

Wśród nowo wybranych radnych było czterech majstrów, po trzech nauczycieli, aptekarzy, księgowych, właścicieli domów, rolników, murarzy i kupców, po dwóch inżynierów, lekarzy i włókniarzy, oraz: adwokat, inspektor szkolny, zastępca komisarza powiatowego, geometra, ksiądz, cukiernik, technik, nadkonduktor i właściciel księgarni.

Informacje dotyczące strajków znajdują się w zespole archiwalnym Akta Miasta Białegostoku. Samorząd Białegostoku z 1919 r., pod sygn. 133

Marek Kietliński