>>  9 - 16 lutego

1969 - I Ogólnopolski Festiwal Poezji i Muzyki w Białymstoku

Z okazji 25-lecia PRL zorganizowano na Białostocczyźnie wiele imprez kulturalnych, jednak największym echem odbił się I Ogólnopolski Festiwal Poezji i Muzyki. Jego organizatorami były: Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku, Białostockie Towarzystwo Kultury, Państwowa Orkiestra Symfoniczna, Państwowy Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki i Koło Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Białymstoku. Protektorat nad festiwalem objął Minister Kultury i Sztuki Lucjan Motyka.

Trwający osiem dni festiwal dostarczył Białostoczanom kulturalnych doznań na najwyższym poziomie, ponieważ festiwalowe koncerty wykonywali znani i cenieni artyści. Pierwszego wieczoru, zatytułowanego „Baśnie z 1001 nocy” zostały zaprezentowane utwory Stanisława Moniuszki - uwertura „Bajka” oraz cztery części „Szeherezady” Mikołaja Rimskiego – Korsakova w wykonaniu Białostockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Jana Kulaszewicza, zaś poezję recytował znany artysta Aleksander Bardini. Następny koncert był zatytułowany „Kwiaty Polskie” – utwory Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Ignacego Paderewskiego wykonała pianistka Barbara Hesse – Bukowska, recytowali zaś aktorzy Teatru Dramatycznego w Warszawie – Zofia Rysiówna i Zbigniew Zapasiewicz. Następny festiwalowy wieczór upłynął pod hasłem białostockiej poezji, recytowanej przez aktorów Teatru im. Al. Węgierki, kolejny zaś koncert dotyczył poezji i muzyki Rewolucji. Podobnie wysoki poziom prezentowały również następne koncerty – „W dawnych wiekach”, gdzie w programie była muzyka i poezja Renesansu i Baroku; „Duety miłosne”; „Ballady i mity”. W czasie koncertu finałowego recytował aktor Teatru „Ateneum” w Warszawie – Gustaw Holoubek do utworów Sergiusza Prokofiewa „Piotruś i wilk” i „Symfonii pożegnalnej” Józefa Haydna w wykonaniu Białostockiej Orkiestry Symfonicznej.

I Ogólnopolski Festiwal Muzyki i Poezji w Białymstoku był najważniejszą imprezą kulturalną na Białostocczyźnie w roku 25-lecia PRL. Pomysł zakładający połączenie w programie dwóch różnych, ale doskonale uzupełniających się dziedzin sztuki – muzyki oraz poezji, okazał się znakomity. Staranne przygotowania repertuarowe i organizacyjne sprawiły, iż festiwal przyjął się w Białymstoku i odbywał się przez kilka następnych lat. Pomysłodawcą festiwalu była dyrekcja Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Białymstoku, inicjatywa zaś ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony władz administracyjnych i partyjnych. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie festiwalu do Ministerstwa Kultury i Sztuki Po przedstawieniu założeń programowych i zaakceptowaniu ich przez Zespół d/s Teatru i Muzyki, patronat nad imprezą objął minister Kultury i Sztuki Lucjan Motyka. Potrzeba zorganizowania ogólnopolskiego festiwalu wynikała, zdaniem ówczesnych władz partyjnych, z braku na terenie Białostocczyzny imprez o tak wysokiej randze artystycznej. W Białymstoku przed 1969 r. nigdy nie zorganizowano festiwalu w skali ogólnokrajowej, a ponadto próbowano spopularyzować w społeczeństwie białostockim dobrą poezję i muzykę. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i organizacją festiwalu zostały pokryte przez Prezydium Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, zaś w Komitecie Honorowym znaleźli się reprezentanci najwyższych władz administracyjnych oraz partyjnych, jak Arkadiusz Łaszewicz (I Sekretarz KW PZPR w Białymstoku), Józef Trusiewicz (I Sekretarz KM PZPR Białymstoku), Zygmunt Bezubik ( Przewodniczący MRN w Białymstoku), Stefan Żmijko (Przewodniczący Prezydium WRN w Białymstoku). Kierownictwo artystyczne całości Festiwalu przyjął Dyrektor Państwowej Orkiestry Symfonicznej – Jan Kulaszewicz, opracowanie muzyczne imprezy powierzono Jerzemu Jaroszewiczowi, opracowanie zaś literackie - Henrykowi Boukołowskiemu. Wszyscy organizatorzy dobrze wykonali swoje zadania, ponieważ Festiwal został zauważony, doceniony i uznany za jeden z najbardziej interesujących festiwali w Polsce.

I Ogólnopolski Festiwal Muzyki i Poezji w Białymstoku był wielkim wydarzeniem w życiu artystycznym Białegostoku, gdyż po raz pierwszy w dziejach miasta odbyła się tu impreza o zasięgu ogólnopolskim, która przyczyniła się także do upowszechnienia różnych dziedzin kultury wśród mieszkańców Białostocczyzny.

Bożena Karpacz

Informacje na temat I Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji i Muzyki w Białymstoku znajdują się w Archiwum Państwowym w Białymstoku w zespole archiwalnym: Filharmonia Białostocka sygn. 1/81/09, 1/82/09, natomiast informacje dotyczące obchodów XXV-lecia PRL znajdują się w zespole archiwalnym: KW PZPR w Białymstoku sygn. 1262, 1263.