Witaj na stronach łomżyńskiego Archiwum!

Powiatowe Archiwum Państwowe w Łomży zostało
powołane zarządzeniem nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 28 lipca 1952 roku  

Godziny pracy:     poniedziałek - piątek   800 - 1500

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży,

Al. Legionów 36, 18-400 Łomża

tel. +48 86 47 35 301, e-mail: lomza@bialystok.ap.gov.pl

Informator o zasobie
archiwalnym (wydanie z 2012 r.)

Przerwa w pracy pracowni naukowej w dniach 2 - 31 października 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem magazynów archiwalnych pracownia naukowa
Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży nieczynna będzie w dniach 2 - 31.10.2013 r.
Kwerendy archiwalne realizowane będą z opóźnieniem około jednego miesiąca. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Spis wszystkich „przestępców” politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku

W zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży w zespole „Zarząd Powiatowy Łomżyński [1843]1867-1918” znajduje się księga o sygnaturze 3900 i tytule „Spisok vseh polityčeskih prestupnikov lomžinskago uzda c 1863 g.”. Jest to alfabetyczny spis nazwisk mieszkańców powiatu łomżyńskiego traktowanych przez rosyjskiego zaborcę jako przestępców w efekcie swojego uczestnictwa w Powstaniu Styczniowym bądź sprzyjania mu. Obejmuje on nazwisk ułożonych według alfabetu rosyjskiego. Należy też pamiętać, iż nazwiska nie są ułożone w układzie alfabetycznym ciągłym co oznacza, że w obrębie jednej litery piszący umieszczał je już dowolnie. Odręcznie sporządzono linie tabel, które także wypełniano odręcznie, cyrylicą, polskie nazwiska zapisano w transkrypcji rosyjskiej. W związku z nieczytelnym charakterem pisma wypełniającego tabele w kilku miejscach nie udało się odczytać wszystkich zapisów, co zostało odpowiednio zaznaczone. Należy w trakcie poszukiwań pamiętać o tym, iż nazwiska zaczynające się w polskim alfabecie na literę J będą umieszczone w księdze w zależności od samogłoski za nią się znajdującej. Podobnie będzie w sytuacji nazwisk zaczynających się na litery Ch i H wszystkie będą pod rosyjskim H jak również zaczynające się na Rz i Ż wszystkie będą pod rosyjskim Ż.

 

Stan wojenny w Łomży

Dekretem z 12 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła z dniem 13 grudnia 1981 roku na obszarze Polski stan wojenny. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na mocy dekretu zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym NSZZ „Solidarność”, zawieszono wydawanie gazet i czasopism, wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji, ograniczono możliwość przemieszczania się poprzez wprowadzenie godziny milicyjnej (początkowo w godz. 19:00 – 6:00, później 22:00 – 6:00) oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez zezwolenia władz. O wprowadzeniu stanu wojennego społeczeństwo zostało poinformowane przez polskie radio o godz. 6:00 rano. Kilka godzin wcześniej, bo o godz.0:00 w nocy z 12 na 13 grudnia, rozpoczęły się masowe aresztowania działaczy opozycji, przede wszystkim „Solidarności”, prowadzone w ramach akcji „Jodła”. (...)

W przechowywanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży materiałach archiwalnych znajdują się informacje na temat stanu wojennego w Łomży i województwie. Prezentowane dokumenty pochodzą z następujących zespołów akt: Komitet Wojewódzki PZPR w Łomży (zespół akt nr 455), Wojewódzki Komitet Obrony w Łomży (zespół nr 610) i Urząd Wojewódzki w Łomży (zespół akt nr 563).

 

Katalog wystawy „Łomża w dokumencie archiwalnym”

Wystawa „Łomża w dokumencie archiwalnym” została przygotowana z okazji
593 rocznicy otrzymania przez Łomżę praw miejskich, a honorowy patronat nad wystawą
objął Prezydent Miasta Łomży - Mieczysław Leon Czerniawski. Współorganizatorem jest
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska”.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie, w formie wielkoformatowych wydruków, 120 dokumentów obrazujących dzieje Łomży od początków XV wieku (z tego okresu pochodzą najwcześniejsze źródła pisane dot. miasta) aż do II wojny światowej. Najstarsze dokumenty pochodzą z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Historia XIX-wiecznej i pierwszej połowy XX wieku Łomży pokazana została głównie w oparciu o dokumenty zgromadzone w łomżyńskim archiwum.

Opracowany przez pracowników Oddziału w Łomży - Danutę Bzurę i Michała Kaczyńskiego katalog wystawy, sfinansowany został przez Prezydenta Miasta Łomża. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Katalog jest dostępny na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży.

 

Metryki katyńskie

W roku bieżącym przypada 70-ta rocznica mordu przez NKWD polskich oficerów w Katyniu, Charkowie
i Miednoje. Wśród nich byli również mieszkańcy Łomży lub osoby urodzone w Łomży. W Archiwum Państwowym w Białymstoku Oddział w Łomży znajdują się akty urodzeń większości z nich.

 

Materiały dotyczące mordu w Jedwabnem

W marcu 2001 r. pan Leszek Kocoń - kierownik Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży przeprowadził kwerendę w wyniku której odnalezione zostały materiały źródłowe dotyczące wydarzeń w Jedwabnem 10 lipca 1941 r.

Aktualizacja: 2013-08-21