Zasób Archiwum Państwowego w Białymstoku                     

- umożliwia szybki powrót do tego spisu treści

 

Administracja ogólna i samorządowaSpis treści

 

Akta do 1944 r.

Władze departamentowe, gubernialne i wojewódzkie: departament białostocki 1795-1807, gubernia grodzieńska (szczątek) 1820-1824, gubernia łomżyńska 1867-1918, gubernia suwalska (szczątki) 1875-1917, obwód białostocki (szczątek) 1827, województwo augustowskie 1816-1866, województwo białostockie 1918-1939, województwo nowogródzkie (szczątkowo zachowane akta ziemskie) 1928-1934, województwo poleskie (szczątkowo zachowane akta ziemskie) 1928-1939

Władze powiatowe: komisarze powiatów białostockiego, grodzieńskiego i łomżyńskiego (szczątki) 1942-1944; starostwa powiatowe Białystok, Bielsk Podlaski, Brześć nad Bugiem, Grodno, Sokółka, Wołkowysk (akta ziemskie) 1921-1939

Miasta: Białystok 1838-1944, Mielnik 1631-1780, Tykocin 1851-1917

Gminy: akta gmin (szczątkowo zachowane) w powiatach Białystok 1860-1910, Bielsk Podlaski 1897-1918, Sokółka 1850-1915; Akta gminy Stelmachowo 1845-1869

Komisje wyborcze: okręg wyborczy białostocki 1922-1928

Akta po 1944 r.

Władze wojewódzkie: województwo białostockie 1944-1975, województwo białostockie 1975-1998

Władze powiatowe: starostwa powiatowe, rady narodowe, wydziały powiatowe Białystok 1944-1950, Bielsk Podlaski 1944-1950, Sokółka 1944-1950; prezydia powiatowych rad narodowych i urzędy powiatowe Białystok 1950-1975, Bielsk Podlaski 1950-1975, Dąbrowa Białostocka 1956-1975, Hajnówka 1953-1975, Łapy 1954-1975, Mońki 1954-1975, Siemiatycze 1952-1975, Sokółka 1950-1975; Urząd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1990-1995

Miasta: zarządy miast w powiatach Białystok 1944-1950, Bielsk Podlaski 1945-1950; prezydia miejskich rad narodowych w powiatach Białystok 1950-1973, Bielsk Podlaski 1950-1973, Dąbrowa Białostocka 1965-1973, Hajnówka 1950-1973, Mońki 1950-1973, Łapy 1950-1973, Siemiatycze 1950-1973, Sokółka 1950-1973; rady narodowe i urzędy miejskie 1973-1990

Gminy i gromady: akta gmin w powiatach Białystok 1944-1954, Bielsk Podlaski 1944-1954, Siemiatycze 1946-1954, Sokółka 1945-1954; prezydia gromadzkich rad narodowych w powiatach Białystok 1954-1972, Bielsk Podlaski 1954-1972, Dąbrowa Białostocka 1954-1972, Hajnówka 1954-1972, Łapy 1954-1972, Mońki 1955-1972, Siemiatycze 1954-1972, Sokółka 1954-1972; rady narodowe i urzędy gmin 1973-1990

Komisje wyborcze: wojewódzka 1961-1976; powiatowe Białystok 1954-1969, Hajnówka 1954-1965, Łapy 1954, Mońki 1969-1972, Siemiatycze 1958-1969, Sokółka 1954-1972; miejska Białystok 1954-1972

Administracja specjalnaSpis treści

 

Akta do 1944 r.

Augustowska Gubernialna Deputacja Szlachecka 1837-1861; administracja leśna i ochrona lasów 1888-1939; inspekcja fabryczna 1897-1917; poczta i telegraf 1873-1919; policja i żandarmeria 1809-1939; urzędy miernicze i kreślarnie 1816-1913; urzędy podatkowe i skarbowe 1820-1916; urzędy ochrony zdrowia i opieki społecznej 1824-1917; urzędy rolne i ziemskie 1907-1944; władze budowlane i drogowe 1833-1884; władze włościańskie 1861-1918; władze wojskowe i wojskowo-policyjne 1813-1918; zarządy rolnictwa i dóbr państwowych 1899-1918

Akta po 1944 r.

Centralny Urząd Planowania Biuro Planowania Regionalnego w Białymstoku 1992-1996; inspektoraty i urzędy statystyczne 1962-1975; komendy Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”; Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Białymstoku 1946-1955; komisje przy wojewodzie białostockim 1946-1949; komitety opieki społecznej 1945-1949; Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku 1945-1951; Okręgowy Inspektor Pracy VI Okręgu 1944-1950; Okręgowy Urząd Zatrudnienia w Białymstoku 1946-1950; pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego 1947-1950; Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku 1960-1970; urzędy kontroli 1949-1984; urzędy likwidacyjne 1945-1950; urzędy repatriacyjne 1945-1950; urzędy ziemskie 1944-1947; władze skarbowe i kontroli skarbowej 1944-1951; władze szkolne 1944-1958; Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Białymstoku – mapy 1950-1955; Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku 1951-1974; Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Białymstoku 1944-1947; Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Białymstoku 1944-1975

Instytucje wymiaru sprawiedliwościSpis treści

 

Akta do 1944 r.

Sądy i prokuratura: Izba Obwodowa Sądu Karnego w Białymstoku (szczątek) 1833-1839; Księgi grodzkie i ziemskie podlaskie (szczątek) 1640-1697; oddziały Sądu Okręgowego w Grodnie (szczątek)1906-1915; opieka szlachecka w powiatach Białystok, Bielsk Podlaski i Sokółka 1864-1917; Prokurator Sądu Okręgowego w Białymstoku 1920-1939; Sąd Główny w Białymstoku 1812-1832; Sąd Gminny w Krynkach powiat Grodno (szczątek) 1908-1909; sądy w powiatach Białystok, Bielsk Podlaski i Sokółka (szczątki) – gminne 1911-1916, grodzkie i miejskie 1908-1939, pokoju 1872-1898, sieroce 1830-1915; Zjazd Sędziów Pokoju Okręgu Białostocko-Sokólskiego (szczątek) 1884-1886

Notariat i hipoteka: notariusze w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce 1883-1912; notariusze w Białymstoku, Brańsku, Grodnie, Krynkach, Sokółce i Tykocinie 1919-1939; Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie 1883-1914; Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Białymstoku 1919-1939

Komornicy: komornicy w powiatach Białystok, Bielsk Podlaski i Sokółka (szczątki) 1881-1928

Więziennictwo: Komitet Budowy Pomieszczeń Więziennych w Białymstoku 1911; Towarzystwo Opieki nad Więzieniami Oddział Powiatowy w Białymstoku 1910-1914; Więzienie w Białymstoku (szczątek) 1919

Akta po 1944 r.

Sądy i prokuratura: Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Białymstoku 1964-1989; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku 1968; Sąd Okręgowy w Białymstoku 1944-1950, Sąd Wojewódzki w Białymstoku 1949-1964; sądy grodzie w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Siemiatyczach, Sokółce 1944-1952; sądy powiatowe w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łapach i Siemiatyczach 1947-1972; Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1944-1956

Notariat, komornicy: notariusze w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce 1944-1951; Komornik przy Sądzie Grodzkim i Powiatowym w Bielsku Podlaskim (szczątek) 1945-1951

Akta stanu cywilnegoSpis treści

Parafie rzymskokatolickie: Dekanat Rzymskokatolicki w Siemiatyczach 1834-1844; parafie – Białystok 1889-1898, Bielsk Podlaski 1884-1897, Boćki 1875-1898, Brańsk 1882-1898, Dobrzyniewo Kościelne 1880-1899, Dołubowo 1879-1897, Drohiczyn 1801-1883, Janów 1877-1895, Knyszyn 1888-1894, Korycin 1890-1895, Krynki 1889-1894, Kuźnica 1764-1895, Nowy Dwór w powiecie Lida 1838-1849, Pietkowo 1847, Rudka 1874-1898, Strabla 1890-1896, Supraśl 1868-1893, Suraż 1886-1898, Tykocin 1890-1897, Usnarz 1795-1865

Parafie prawosławne: Andryjanki 1881-1898, Białowieża 1889-1897, Bielsk Podlaski 1836-1897, Boćki 1886-1897, Brańsk 1888-1896, Cichowola 1889-1900, Czarna Cerkiewna 1888-1893, Czyże 1843-1896, Drohiczyn 1840-1898, Dubicze Cerkiewne 1843-1898, Dubiny 1888-1899, Dziadkowice 1888-1898, Grodzisk 1881-1894, Hodyszewo 1876-1885, Hryniewicze 1884-1897, Jurowlany 1843-1868, Klejniki 1884-1896, Knyszyn 1878-1894, Kośna 1839-1893, Krynki 1865-1897, Kuraszewo 1898-1900, Kleszczele 1843-1893, Łapy 1898-1915, Łosinka 1884-1899, Malesze 1884-1896, Mielnik 1888-1899, Milejczyce 1889-1897, Mostowlany 1893, Narew 1848-1899, Narewka 1889-1897, Narojki 1846-1898, Nowoberezowo 1888-1899, Orla 1888-1899, Ostrów 1892-1896, Pasynki 1884-1898, Podbiele 1884-1899, Puchły 1884-1896, Rajsk 1884-1896, Rogacze 1891-1901, Ryboły 1884-1896, Samogrud 1891-1895, Siemiatycze 1846-1897, Stary Kornin 1888-1896, Szczyty 1888-1899, Trześcianka 1895-1899, Werstok 1844-1896, Wólka Wygonowska 1888-1899, Zabłudów 1787-1807, Żerczyce 1888-1898

Parafie unickie: Czyże 1808-1839, Drohiczyn 1835-1837, Kleszczele 1728-1839, Kożany 1770-1819, Mielnik 1792-1835, Narojki 1827-1839, Żerczyce 1798-1828

Parafie ewangelickie: Białystok ewangelicko-augsburska 1841-1899

Okręgi bożnicze: Białystok 1835-1899, Bielsk Podlaski 1835, Choroszcz 1882-1892, Ciechanowiec 1839-1896, Orla 1836, Sokoły 1826-1894, Tykocin 1826-1890

Rejestry i wypisy aktów stanu cywilnego wyznań chrześcijańskich i niechrześcijańskich 1793-1912

Instytucje wyznanioweSpis treści

Archidiakonat Białostocki 1843-1844; Dekanat Prawosławny w Kleszczelach (kserokopia) 1900; Gmina Żydowska w Siemiatyczach 1861; Parafia Ewagelicko-Augsburska w Białymstoku 1865-1940; parafie prawosławne: Białystok 1912-1915, Dojlidy 1807-1910, Drohiczyn 1855, Kleszczele 1846-1913, Kośna 1867-1913, Sokółka 1886-1915; Parafia Unicka w Kleszczelach 1835-1838

SpółdzielczośćSpis treści

Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Terenowy Wydział Lustracji w Białymstoku 1957-1989; kasy Stefczyka (szczątki) 1927-1939; rolnicze zespoły spółdzielcze 1950-1957; spółdzielnie inwalidów 1948-1990; spółdzielnie rzemieślnicze, usługowe, wielobranżowe 1947-1960; spółdzielnie spożywców „Społem” 1945-1989; wojewódzkie związki w Białymstoku: rolniczych spółdzielni produkcyjnych 1957-1990, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego 1964-1989, spółdzielni mleczarskich 1950-1990, spółdzielni pracy 1953-1975; zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych w Białymstoku 1955-1968

 

Instytucje finansoweSpis treści

 

Akta do 1944 r.

kasy pożyczkowo-oszczędnościowe 1890-1918; Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Białostockiego 1925-1939; Towarzystwo Kredytowe Miejskie Białostockie 1908-1915

Akta po 1944 r.  

oddziały w Białymstoku: Bank Gospodarstwa Krajowego 1945-1949, Bank Gospodarstwa Spółdzielczego 1946-1949, Bank Inwestycyjny 1949-1969, Bank Komunalny 1949-1951, Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1975-1998, Bank Rolny 1950-1975, Bank Rzemiosła i Handlu 1950, Bank Związku Spółek Zarobkowych S.A. 1945-1949, Narodowy Bank Polski 1947-1978, Państwowy Bank Rolny 1946-1949, Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi 1991-1998, Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie 1989-1996

 

Instytucje gospodarczeSpis treści

Akta do 1944 r.

Białostockie Towarzystwo Elektryczności S.A. 1908-1939; Wytwórnia Gazów Technicznych w Białymstoku 1938-1943

Akta po 1944 r.

przedsiębiorstwa: przemysłu chemicznego 1946-1996, przemysłu drzewnego 1944-1989, przemysłu metalowego 1944-1990, przemysłu włókienniczego 1944-1992; Zakład Energetyczny Białystok 1944-1974; zjednoczenia i zrzeszenia: budownictwa rolniczego 1965-1982, budownictwa wodnego i melioracji 1955-1982, państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 1950-1982, państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego 1944-1975, przedsiębiorstw technicznej obsługi rolnictwa 1950-1981, przedsiębiorstw wodno-melioracyjnych 1982-1989

 

Stowarzyszenia i związkiSpis treści

Stowarzyszenia, organizacje, fundusze społeczne: Akta bartne nowogrodzkie 1715-1739; fundusze społeczne – budowy szkół i internatów, ochrony zdrowia, odbudowy kraju i stolicy „SFOS” 1946-1984; zarządy okręgowe, powiatowe i wojewódzkie w Białymstoku - Ligi Lotniczej 1947-1954, Ligi Morskiej 1945-1953, Ligi Przyjaciół Żołnierza 1945-1962, Polskiego Czerwonego Krzyża 1947-1979, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1964-1989, Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli w Polsce 1958-1969, Towarzystwa Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej 1946-1952, Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej 1969-1975, Towarzystwa Opieki nad Więźniami Uwolnionymi z Więzień i ich Rodzinami „Patronat-Białystok” 1938, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1950-1964, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich 1957-1971; Towarzystwa Szkoły Świeckiej 1957-1969, Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 1947-1948, Związku „Samopomocy Chłopskiej” 1944-1957, Związku Polskich Artystów Plastyków 1945-1983; Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Białostockiej 1945-1950

Związki zawodowe: zarządy miejski, okręgowy i powiatowy w Białymstoku Związku Nauczycielstwa Polskiego 1945-1973; zarządy okręgu w Białymstoku branżowych związków zawodowych 1947-1973; Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Białymstoku 1948-1980

Partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczneSpis treści

Partie polityczne: komitety miejskie, powiatowe i wojewódzkie Polskiej Partii Robotniczej 1944-1948, Polskiej Partii Socjalistycznej 1944-1948; komitety gminne, miejskie, powiatowe, uczelniane, wojewódzki, zakładowe oraz podstawowe organizacje partyjne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1948-1990; rejonowe ośrodki pracy partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 1982-1989; Stronnictwo Demokratyczne Wojewódzki Komitet w Białymstoku 1945-1990; Rada Wojewódzka Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w Białymstoku 1990-1991

Organizacje młodzieżowe: Okręgowy Komitet Wykonawczy Związku Młodzieży Demokratycznej w Białymstoku 1946-1948; Rada Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Białymstoku 1973-1981; zarządy gminne, miejskie, powiatowe i wojewódzkie – Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych 1947-1948, Związku Młodzieży Polskiej 1948-1957, Związku Młodzieży Socjalistycznej 1957-1976, Związku Młodzieży Wiejskiej 1957-1976, Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” 1945-1948, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 1976-1989, Związku Walki Młodych 1945-1948

Ruchy społeczne: komitety miejski i wojewódzki w Białymstoku Frontu Jedności Narodu 1957-1984; Obóz Front-Ojczyzna w Białymstoku 1944; Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Białymstoku 1982-1989; Wojewódzki Komitet Frontu Narodowego w Białymstoku 1953-1957

Instytucje nauki, oświaty i kulturySpis treści

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku 1954-1975; Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku 1972-1992; państwowe gimnazja i seminaria nauczycielskie w Białymstoku i Bielsku Podlaskim (szczątki) 1920-1939; Rada Białostockiego Instytutu Panien Szlacheckich 1849-1918; akta szkół powszechnych i handlowych (szczątki) 1923-1939

SzpitaleSpis treści

Szpital Miejski w Sokółce (szczątek) 1899-1912, Szpital Okręgowy w Białymstoku (szczątek) 1910-1915, Szpital Publiczny Żydowski w Białymstoku (szczątek) 1913

Archiwa rodzinno-majątkoweSpis treści

archiwa osób i rodzin 1579-1901; Akta gospodarcze majątku Stelmachowo 1919-1939; Archiwum w Rudce Franciszka hr. Potockiego (szczątek) 1726-1860; Zarząd Dóbr Siemiatycze 1881-1912

Zbiory i kolekcjeSpis treści

Dokumenty z Tek Jana Glinki (1734-1768); kolekcje różnych osób 1883-1980; Materiały Marii Kolendo 1912-1980; Sądowy zbiór testamentów, umów i weksli 1910-1939; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1944-1950; Zbiór ankiet osób ujawnionych w 1947 r.; Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1720-1822; zbiory map administracyjno-komunikacyjnych i topograficznych z terenu województwa białostockiego 1845-1966

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych z archiwów kościelnych Spis treści  

(przechowywane w Archiwum w Białymstoku)

Dekanat Rzymskokatolicki w Bielsku Podlaskim 1834-1869; parafie rzymskokatolickie: Bielsk Podlaski 1679-1871, Boćki 1677-1874, Brańsk 1797-1874, Ciechanowiec 1665-1885, Dołubowo 1798-1873, Domanowo 1743-1867, Drohiczyn 1723-1801, Granne 1667-1872, Grodzisk 1756-1826, Kleszczele 1719-1866, Łubin Kościelny 1661-1873, Mielnik 1786-1848, Ostrożany 1633-1857, Perlejewo 1665-1882, Pobikry 1753-1886, Winna Poświętna 1657-1882, Rudka 1768-1874, Siemiatycze 1687-1861, Sokoły 1808-1879, Strabla 1756-1868, Śledzianowo 1662-1788, Topczewo 1645-1877, Tykocin 1826-1870, Waniewo 1814-1825, Wyszki 1779-1871; parafie prawosławne: Narewka 1870-1880, Ostrów 1835-1868, Pasynki 1864-1880, Szczyty 1858-1880; Parafia Unicka w Zubaczach 1780-1826