Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

KONKURS

27 maja 2020

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Tygodnia Archiwów (8 - 14 czerwca 2020 r.) przygotowaliśmy konkurs dla najmłodszych, szczegóły w regulaminie do pobrania poniżej. Zapraszamy !!!

Czytaj więcej o: KONKURS
Powiększ zdjęcie Zarządzenie%20Wojewódzkiego%20Komisarza%20Wyborczego%20w%20Łomży%20w%20sprawie%20ustalenia%20liczby%20radnych%20wybieranych%20do%20rad%20na%20terenie%20województwa%20%20łomżyńskiego(Krajowe%20Biuro%20Wyborcze,syg.2,k.1)

30. rocznica wolnych wyborów samorządowych (w województwie łomżyńskim)

26 maja 2020

30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się wybory samorządowe - pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 roku. W styczniu 1990 rokuSenat przyjął pakiet ustaw samorządowych, a tzw. Sejm kontraktowy uchwalił je w marcu tego samego roku. Najważniejszą z nich była ustawa o samorządzie gminnym, uchwalona 8 marca 1990 r. Przewidywała ona wprowadzenie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych rad gmin o znacznie większych uprawnieniach. Nowo wybrane rady gmin powoływały swoje władze wykonawcze - prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli prezydenci, czyli praktycznie w większości miast powyżej 50 tys. mieszkańców), burmistrzów (w mniejszych miastach) oraz wójtów (w gminach wiejskich). Radni spośród swego grona wybierali również delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa.

Czytaj więcej o: 30. rocznica wolnych wyborów samorządowych (w województwie łomżyńskim)

Przetarg – znak postępowania: DA.26.16.2020

22 maja 2020

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku

ul. Adama Mickiewicza 101, 15 – 257 Białystok, informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w przepisach Regulaminu udzielania w Archiwum Państwowym w Białymstoku zamówień, do udzielania których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Obsługa inwestycji polegającej na przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych w budynku zamawiającego w Łomży w zakresie elewacji zewnętrznej i dachu budynku, obejmująca w szczególności usługi eksperckie, projektowe wraz z nadzorem autorskim i usługi inwestora zastępczego.

 

Czytaj więcej o: Przetarg – znak postępowania: DA.26.16.2020