Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

30. rocznica wolnych wyborów samorządowych (w województwie łomżyńskim)

30 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się wybory samorządowe - pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po 1945 roku. W styczniu 1990 rokuSenat przyjął pakiet ustaw samorządowych, a tzw. Sejm kontraktowy uchwalił je w marcu tego samego roku. Najważniejszą z nich była ustawa o samorządzie gminnym, uchwalona 8 marca 1990 r. Przewidywała ona wprowadzenie w miejsce istniejących w PRL rad narodowych rad gmin o znacznie większych uprawnieniach. Nowo wybrane rady gmin powoływały swoje władze wykonawcze - prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli prezydenci, czyli praktycznie w większości miast powyżej 50 tys. mieszkańców), burmistrzów (w mniejszych miastach) oraz wójtów (w gminach wiejskich). Radni spośród swego grona wybierali również delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa.

Ustawa stworzyła podstawy społecznościom lokalnym do zarządzania częścią spraw publicznych, gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach

Ustawa wprowadzała też instytucję Generalnego Komisarza Wyborczego, którym premier Tadeusz Mazowiecki mianował sędziego Jerzego Stępnia. W województwach za przebieg wyborów odpowiadali wojewódzcy komisarze wyborczy. Funkcję taką w województwie łomżyńskim pełnił sędzia Mirosław Trzaska.

W województwie łomżyńskim wybierano członków 41 rad gmin, w tym: 29 rad w gminach, 11 rad miast i gmin oraz Rady Miejskiej w Łomży. Utworzono 762 okręgów wyborczych, a wybory przeprowadzono w 233 obwodach głosowania. Uprawnionych do głosowania było 242 792 osób, a udział wzięło 106 172 osób, co dało frekwencję 43,73 %, nieznacznie wyższą od średniej krajowej (42%). W przypadku samej Łomży frekwencja ta była niższa i wyniosła 39,03%. Na ogólną liczbę 790 mandatów kandydowało 2162 kandydatów, wybrano spośród nich 788 radnych do rad gmin, w tym: 32 do Rady Miejskiej w Łomży (w województwie 2 mandaty nie zostały obsadzone).

Kandydatów i listy kandydatów zgłosiły 43 organizacje. Do najbardziej aktywnych należały: Komitety Obywatelskie „Solidarność”, Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Obywatelski Liberalno- Demokratyczny, Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro”, Stronnictwo Demokratyczne, Ludowo- Narodowy Komitet Wyborczy. Znaczny był udział lokalnych komitetów wyborczych. Podobnie jak w całym kraju największe poparcie uzyskały Komitety Obywatelskie „Solidarność”.

Danuta Bzura

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-05-26 10:30przez:
Opublikowano:2020-05-26 00:00przez: Jarosław Jasiński
Podmiot udostępniający:
Odwiedziny:4072

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.