Przetarg - nr ogłoszenia: 565103-N-2018 z 29.05.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2018

Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 4, 15-426 Białystok, informuje o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na:

usługę translokacji i dezynfekcji materiałów archiwalnych i dokumentów oraz translokacji ruchomości.

Numer ogłoszenia: 565103-N-2018; data zamieszczenia: 29.05.2018.

Do pobrania:

1 Ogłoszenie o zamówieniu
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - aktualna
3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nieaktualna
4 zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy
5 zał. 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
6 zał. 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
7 zał. 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
8 zał. 5 do SIWZ - wykaz wykonanych usług
9 zał. 6a do SIWZ - umowa na część 1 zamówienia - nieaktualny
10 zał. 6a do SIWZ - umowa na część 1 zamówienia - aktualny
11 zał. 6b do SIWZ - umowa na część 2 zamówienia - nieaktualny
12 zał. 6b do SIWZ - umowa na część 2 zamówienia - aktualny

Załączniki w wersjach edytowalnych [DOC]:

1 zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy
2 zał. 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3 zał. 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
4 zał. 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5

zał. 5 do SIWZ - wykaz wykonanych usług

 

Odpowiedź na zapytania - wyjaśnienia SIWZ 1
Wyjaśnienia do SIWZ 05.06.2018

Informacja o otwarciu ofert

 

Informacja o wyborze oferty

 

Wszyskie dokumenty do pobrania w jednym pliku [ZIP]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-29
Data publikacji:2018-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Jasiński
Liczba odwiedzin:2365